NSK轴承型号查询中心!技术客服QQ:
轴承型号查询 | 新闻技术 | 品牌大全 | 产品中心 | 联系我们
  • 模糊搜索  精确搜索
  • 品牌:      型号:  内径:  
  • 类型:      厚度:  外径:  
     

查询结果

品牌 类型 型号 内径 外径 厚度 质量 详细
NSK轴承 圆锥滚子轴承 110KBE031+L 110 180 180 6.33 110KBE031+L轴承
NSK轴承 圆锥滚子轴承 110KBE1802+L 110 180 180 11.40 110KBE1802+L轴承
NSK轴承 圆锥滚子轴承 110KBE31+L 110 180 180 5.11 110KBE31+L轴承
NSK轴承 角接触球轴承 110TAC20X+L 110 170 72 5.15 110TAC20X+L轴承
NSK轴承 角接触球轴承 110TAC29X+L 110 150 48 2.12 110TAC29X+L轴承
NSK轴承 圆柱滚子轴承 110TMP12 110 160 38 110TMP12轴承
NSK轴承 圆柱滚子轴承 110TMP93 110 190 48 110TMP93轴承
NSK轴承 调心球轴承 1200 10 30 9 0.033 1200轴承
NSK轴承 调心球轴承 1201 12 32 10 0.039 1201轴承
NSK轴承 调心球轴承 1202 15 35 11 0.051 1202轴承
NSK轴承 调心球轴承 1203 17 40 12 0.072 1203轴承
NSK轴承 调心球轴承 1204 20 47 14 0.12 1204轴承
NSK轴承 调心球轴承 1204K 20 47 14 0.12 1204K轴承
NSK轴承 调心球轴承 1204SK 17 32 24 0.041 1204SK轴承
NSK轴承 调心球轴承 1205 25 52 15 0.14 1205轴承
NSK轴承 调心球轴承 1205K 25 52 15 0.14 1205K轴承
NSK轴承 调心球轴承 1205SK 20 38 26 0.07 1205SK轴承
NSK轴承 调心球轴承 1206 30 62 16 0.22 1206轴承
NSK轴承 调心球轴承 1206K 30 62 16 0.22 1206K轴承
NSK轴承 调心球轴承 1206SK 25 45 27 0.099 1206SK轴承
NSK轴承 调心球轴承 1207 35 72 17 0.32 1207轴承
NSK轴承 调心球轴承 1207K 35 72 17 0.32 1207K轴承
NSK轴承 调心球轴承 1207SK 30 52 29 0.125 1207SK轴承
NSK轴承 调心球轴承 1208 40 80 18 0.415 1208轴承
NSK轴承 调心球轴承 1208K 40 80 18 0.415 1208K轴承
NSK轴承 调心球轴承 1208SK 35 58 31 0.174 1208SK轴承
NSK轴承 调心球轴承 1209 45 85 19 0.465 1209轴承
NSK轴承 调心球轴承 1209K 45 85 19 0.465 1209K轴承
NSK轴承 调心球轴承 1209SK 40 65 33 0.227 1209SK轴承
NSK轴承 精密轴承 120BAR10H 120 180 54.00 2.11 120BAR10H轴承
1 2 3 4 5 6 7